ambalaj-sanayi

Ağaç İşleme Sektörü

Egemen Zincir olarak Ağaç işleme endüstrisi için ; Tomruk ve Kereste alanlarında ki zorlu koşulları kaldırabilecek , kütüklerin taşınması ve kabuğunda ki maddelerden etkilenmeden sağlıklı ve uzun ömürlü çalışabilecek özel zincirler üretmekteyiz. Ağaç işleme sektörü için özel olarak ürettiğimiz zincirler ebatlama ve istifleme , Kerestelerin taşınması , Testere hatları , tahtaların taşınması , talaşların taşınması ve işleme süreçlerinin tamamında rol almaktadır. Bu süreçleri en iyi ve sorunsuz şekilde kaldırabilecek , en iyi kalitede ki zincirleri üretip müşterilerimize sunmaktayız.

aritma sektoru

Arıtma Sektörü

Arıtma veya su arıtım sistemleri , yaşam kaynağımız olan su ve kaynaklarını içme , kullanma amacıyla suyun hazırlanmasını sağlayan sistemlerdir. Egemen Zincir olarak arıtma sektörü için ürettiğimiz zincirler ; nemli ortam koşullarına dayanabilecek ve kullanım yerleri ve sistemlerde ki rolünden kaynaklı mutlaka uzun ömürlü olup , tesisin üretim planını aksatmaması gerekmektedir. Egemen Zincir olarak yüksek kalitede ve müşterilerimizin belirttiği her koşulda özel olarak çalışabilecek özel zincirleri üretip müşterilerimize sunmaktayız.

 
cimento sanayi

Çimento Sanayi

Egemen Zincir olarak Çimento tesisleri için ; zor şartlar , yüksek gerilimi ve mukavemet gerektiren ağır hizmet şartlarını en iyi şekilde kaldıracak zincirleri üretmekteyiz. İnce parçalardan oluşan malzemeler ve çimento , kireç , alçıtaşı bunlarla beraber çimento üretmek için kullanılan Kalker ( kireç taşı ) , Marn ( Kil ve kalker karışımı madde ) ve Kil gibi Çimento Ana Hammaddelerinin taşınması , aktarılması gibi hizmetlerini sağlamasına uygun zincirlerin üretim ve imalatını yapmaktayız. 

Özel olarak yüksek mukavemet ve dayanıklı çeliklerden ürettiğimiz zincirlerle yüksek güç ve mukavemet kapasitesi , yüksek dayanıklılık ve uzun ömürlü olmasını , zor çalışma şartlarından dolayı zincirde oluşabilecek yüksek aşınmaları bu aşınmalara maksimum direnç gösterecek malzemeden seçerek ve en iyi şekilde birleştirilmesini sağlıyoruz. Tüm bu işlemlerden sonra özel ve çok hassas bir ısıl işlem uygulamasını da gerçekleştirdikten sonra  değerli müşterilerimize ürünlerini sunuyor ve memnuniyetini sağlıyoruz. 

demir celik sanayi

Demir Çelik Sanayi

Demir Çelik Sektörü ; demir cevherlerinin yer altından çıkartılması ile yoğunlaştırılmasından başlayarak dökme, dövme, haddeleme , çekme vb. yöntemler ile üretimlerinin gerçekleştirildiği bir sektördür.

Demir doğada mevcut olarak bulunan ve demir cevherlerinin fırınlarda işlenmesiyle elde edilen bir materyal iken Çelik, demirin bir kaç kimyasal işlemden geçirilmesiyle elde edilir. Bununla beraber hurdaların toplanıp ergitilmesiyle demir ve çelik üretimi gerçekleştirilebilmektedir. Demir; Atom numarası periyodik cetvelde 26. Ve simgesi FE, atom ağırlığı ise 55,850 ve yoğunluğu da yaklaşık 7,8 olan; yaklaşık 1510 °C’de eriyen, rengi koyu mavi ve çelik, döküm ve alaşımlar halinde sanayide kullanılmaya en uygun elementtir. Çelik ise; birleşiminde karbon ve demir elementleri olan, su ile esnek ve sert bir hale getirilebilen bir alaşımdır.
Demir Çelik sektöründe müşterilerimize sunduğumuz zincirlerinin tamamı alanında uzman mühendis kadromuzun özenle en iyi ve uygun malzemelerden seçilerek üretimi yapılmaktadır.

degirmen sektörü

Değirmen Sektörü

Bir Değirmen Fabrikasının en önemli bölümlerinden biri Tahıl Silo sistemleri olarak söylenebilir. Tahıl ne kadar üstün kalitede olursa olsun, uygun şekilde depolanmaması öğütme işlemi tamamlandıktan sonra istenilen kalite ve özellikte unu vermesi mümkün değildir. Müşterilerimizin ürünlerinin taşıma, depolama, öğütme, aktarma vb. işleri yapabilmesi için en iyi zincirleri üretip onlara sunarak memnuniyetlerini kazanıyoruz. Egemen Zincir olarak sizlere yüksek kalitede malzeme ve sisteminize en uygun ürünleri özel olarak aşınma ve oksitlenmeye karşı yüksek dirençli olacak şekilde üretip sunacağımızı taahhüt ediyor ve en iyi olacak şekilde müşterilerimize sunuyoruz.

gemi sanayi

Geri Dönüşüm Sektörü

Geri dönüşüm , tekrardan değerlendirilebilme imkanı olan atıkların bir çok işlemden geçirilerek üretim süreçlerine tekrardan dahil olmasıdır. Bir başka deyişle , kullanılmış olan malzemelerin atığa dönüşen ve bir çok fiziksel – kimyasal işlem uygulandıktan sonra hammadde olarak yeniden üretim ve imalat süreçlerine dahil edilmesidir. Egemen Zincir olarak bu işlemlerin gerçekleştirildiği tesisler için zor koşullarda maksimum performans ve uzun ömürlü çalışabilen birinci sınıf kalitesinde ki zincirleri üretmekteyiz.

gida sanayi

Gıda Sanayi

Gıda sektörü ve gıda endüstrisi ; gıda maddelerinin üretimi , dağıtımı , işlemesi , dönüştürülme işlemleri , hazırlanma ve muhafazası , paketleme işlemleri , nakliyesi vs… gibi bir çok faaliyeti kapsamaktadır. Bununla beraber ürettiğimiz zincirler ; et ve sebze gibi gıdaların işlenmesinde , kahve ve çay gibi ürünlerin üretim işlemlerinde , unlu mamüllerin üretim işlemlerinde , çikolata ve çikolatalı ya da şekerli atıştırmalık tarzı gıdaların üretim aşamalarında kullanılmakta ve Egemen Zincir olarak bu ürünleri üretim süreçlerinde gereken zincirleri müşterilerimizin talepleri doğrultusunda en iyi şekilde üretip onlara sunmaktayız.

karton sanayi

Kağıt Sanayi

Kağıt imalatı yapan sektörler için Konveyör sistemi ve Konveyör Zincirlerinin önemi çok büyüktür. Hammaddesi ağaç olan kağıtları üretebilmek için , ağaçlar kesilip tomruk ve odun haline getirilmektedir. Daha sonra bu odunlar işlem görmesi için 50mm gibi boyutlara dönüştürülmektedir. Bu odunların ;
Küçük yongalar haline dönüştürülmesi , kimyasal pişirme ve öğütme gibi farklı işlemler için transferi , elek ile beraber kağıdın pres grubuna transferi , pres grubundan çıkan kağıdın kurutma bölümüne transferi vs… gibi bir çok yüksek ağırlık ve mukavemet gerektiren zincirlerin oynadığı rol çok büyüktür. İşte bu noktada da Egemen Zincir olarak müşterilerimize 1. Sınıf kalitede ki ürünlerimizi sunuyor ve üstün memnuniyetlerini sağlıyoruz.

maden sanayi

Maden Sanayi

Özellikle Sanayi devriminden bu yana insanlığın gelişim sürecinde son 200 yılındaki muazzam ilerlemesinde; kömür , demir ve yer altı madenlerinin önemini görmemek mümkün değildir. Bu Madenlerin aranmasında, bulunmasında ve işletilmesinde örneğin ; Doğal taşlar , Bakır cevherleri , Krom Cevherleri , Çinko Cevherleri , Tabii Boratlar ve Konsantreleri , Kurşun Cevherleri , Feldspat , Ferrokrom , Manyezit, Alçı Taşı ve Alçılar, Kuvars ve Kuvarzit gibi taş ve cevherlerin işlenmesi veya taşınması gibi işlemlerin tamamında ürettiğimiz zincirler kullanılmaktadır. Tüm bunlarla beraber müşterilerimizin özel proje veya taleplerine uygun zincirleri üretip , imal edip müşterilerimize sunmaktayız.

otomativ sanayi

Otomativ Sanayi

Otomotiv sanayi , bütün sanayileşmiş ülkelerde ekonominin lokomotifi olarak görülmektedir. Sektörün ekonomide ki lokomotif etkisinin sebebi , diğer sanayi alanları ve ekonominin diğer sektörleriyle olan yakın ilişkisidir. Otomotiv sanayi ; Demir çelik , petro kimya , lastik gibi temel sanayi alanlarında başlıca alıcı ve bu sektörlerde ki teknolojik gelişmelerin de sürükleyicisidir. Egemen Zincir olarak Otomotiv sanayisi için sektörde kullanılan ürettiğimiz zincirlerin bazı kullanım alanları ; Otomobillerin montaj hatları , boyahane hatları , aktarma sistemleri ve deflektörler , pres altı konveyörler , test hatları vs … gibi hatlarda uzun ömürlü , özel alaşımlı çeliklerden ve paslanmaz çeliklerden ürettiğimiz zincirlerimizi müşterilerimizin kullanılımına sunmaktayız.

tahil silolari

Tarım Sektörü

Tarım ve ziraat ; bitkisel – hayvansal ürünlerin üretilmesi , bu ürünlerin verim – kalitelerinin yükseltilmesi , uygun koşullarda muhafaza edilmesi , işlenip değerlendirilme gibi işlemleri gerçekleştiren sektördür. Egemen Zincir olarak ; Tarım makinelerinin çalıştığı zor , malzemeleri aşındıran ve yüksek yıpratma – yorgunluk faktörlerini de göze alarak müşterilerimizin bizden kendi sistemlerine uygun istedikleri farklı türde ki zincirleri onlar için en iyi verim – kalite alabilecekleri şekilde üretip müşterilerimize sunmaktayız.